spacer
 

Mission Statement

ACTA vzw wil de kennis, vaardigheden en attitudes op het gebied van toegepaste industriële processen, techniek en veiligheid borgen, doorgeven en verder ontwikkelen opdat industrie competitief blijft. ACTA staat daarmee ten dienste van de chemische bedrijven en van alle ondernemingen waar aanverwante technieken worden toegepast.
 

ACTA vzw wil een neutraal en paritair aangestuurd opleidingscentrum zijn binnen een breed netwerk van ondermeer bedrijven, leveranciers, vakbonden, werkgeversfederaties, sociale fondsen, onderwijs en opleidingsverstrekkers. ACTA bundelt en brengt deskundigheid samen in één centrum. Deze cruciale positie stelt ACTA in staat om in samenwerking met diverse partijen projecten op te zetten om opleidingsmogelijkheden te detecteren, te ontwikkelen en te stimuleren.
Ter bevordering en bescherming van de werkgelegenheid organiseert ACTA opleiding voor werknemers, werkzoekenden en het onderwijs. Toepassing van didactische inzichten, delen van bedrijfservaring, overbrengen van kennis van industriële processen en het gebruiken van een actueel industrieel practicum op schaal maken integraal deel uit van alle opleidingen.
 

Voor leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten wil ACTA vzw een duurzame brugfunctie tussen onderwijs en de bedrijven zijn. ACTA beoogt vooral de optimale aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Om dit doel te bereiken stimuleert ACTA vzw de samenwerking tussen onderwijs en industrie, technische scholen van de verschillende netten, toeleveringsbedrijven van automatiseringsapparatuur en productiebedrijven. Door bundeling van de beschikbare krachten en middelen wil ACTA de efficiëntie van de schoolse opleiding verhogen, en de ingroeitijd van schoolverlaters in het bedrijfsleven reduceren.

 

ACTA vzw - opleidingscentrum voor techniek en automatisering - Ruiterijschool 9 - B-2930 Brasschaat - Belgiƫ - T +32(0)3 620 23 00 - acta.info@acta-vzw.be