spacer
 

voor industrie en KMO's

STANDAARDCURSUSSEN, ONS AANBOD

Via onze open planning kan iedereen zich inschrijven voor een standaardcursus bij ACTA. Ons aanbod strekt zich uit over een waaier aan vakgebieden die op vastgestelde data (zie cursusplanning) worden georganiseerd of kunnen georganiseerd worden  volgens uw behoefte. Neem hiervoor contact op met de planningsdienst.

Meerwaarde

 • versneld ingroeien;
 • levenslang meegroeien met de stand van techniek;
 • efficiëntie op de werkplek verhogen;
 • leren op de werkplek;

Kwaliteitsborging

 • gerichte praktijkgerichte opleiding;
 • actuele practica;
 • didactisch vakmanschap gecombineerd met bedrijfservaring;
 • permanente evaluatie en opvolging van de doelstellingen;
 • nazorg van opleidingstrajecten;

Certificering

Op verzoek kan een attest voor gevolgde trainingen worden uitgereikt. Dit attest beschrijft inhoud, duur en niveau van de gevolgde cursus.
Wie een langlopende opleiding heeft gevolgd, alle bijbehorende taken en opdrachten heeft uitgevoerd en voldoende aanwezig is geweest, kan rekenen op een ACTA-certificaat. In bepaalde gevallen kan aanvullend een Europees erkend getuigschrift uitgereikt worden.


Voor meer info vul het contactformulier in of mail naar hans.musters@acta-vzw.be

MAATWERK, ONZE STERKTE

U zoekt geen standaardcurcus maar een doelgerichte aanpak van een concrete probleemsituatie in uw bedrijf? ACTA biedt hiervoor een opleiding op maat aan.
De kracht van ACTA  zit in de aanpak:

 • vanuit de praktijk en vakoverschrijdend;
 • competentiegericht;
 • met een team van ervaren bedrijfsmedewerkers en didactisch geschoolde docenten;
 • volgens de methodiek van het 8-veldenmodel van Kessels;

Procedure

 • analyse van het probleem en formuleren van doelstellingen;
 • projectvoorstel;
 • confidentialiteitscontract (indien gewenst);
 • inhoudelijke uitwerking;
 • pilootsessie;
 • uitrol;

 

Voor meer info mail naar hans.musters@acta-vzw.be

ACTA vzw - opleidingscentrum voor techniek en automatisering - Ruiterijschool 9 - B-2930 Brasschaat - Belgiƫ - T +32(0)3 620 23 00 - acta.info@acta-vzw.be